همایش فصلی مدیریت پروژه بارویکرد تحلیل کسب و کار در سازمان های پروژه محور برگزار می شود

مرکز آموزش های تخصصی کاربردی معاونت آموزش  جهاددانشگاهی صنعتی شریف، همایش فصلی مدیریت پروژه با رویکرد تحلیل کسب و کار در سازمان های پروژه محور را برگزار می کند.

 

این همایش با حضور مدیران عامل و ارشد سازمان های دولتی و خصوصی برگزار خواهد شد.

 

موضوعات کاربردی و نوین در قالب دو بخش که شامل « کاربردها و نتایج تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد  BABOK» و « پیاده سازی استاندارد PMBOK با رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) » ارائه می شود.

 

این همایش چهارشنبه ۵ تیر ماه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰  در محل سالن همایش های جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود.

 

 برنامه و سرفصل های این همایش به شرح ذیر می باشد:

 

 

جهت تکمیل ثبت نام رایگان در همایش مذکور بر روی لینک زیر کلیک و یا با شماره تماس ۶۶۰۷۵۶۲۶-۶۶۰۷۵۶۴۱ تماس حاصل نمایید.

https://evnd.co/F5jGp

پاسخ دهید

*