معرفی اداره نشریات

اداره نشریات پژوهشکده توسعه تکنولوژی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ و با هدف انتشار نتایج دستاوردهای علمی پژوهشگران خود آغاز نمود. فعالیت های این اداره در دو قالب چاپ نشریه و کتاب صورت می پذیرد.

پاسخ دهید

*