مرکز خدمات تخصصی اپتیک

محورهای فعالیتoptic3
• طراحی، ساخت و تولید سیستم‌های اپتیکی و الکترواپتیکی
• طراحی، ساخت و تولید عناصر اپتیکی دقیق
• ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه تست انواع عینک های محافظ، قطعات و سیستم های اپتیکی

سوابق و تجربیات
• طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری مبتنی بر اپتیک و پردازش تصویر
• طراحی و ساخت ژیروسکوپ فیبر نوریufd3
• طراحی و ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال
• طراحی و ساخت دستگاه ذره شمار لیزری
• طراحی و ساخت دستگاه‌های همراستاساز لیزری
• طراحی و ساخت سیستم‌های اپتیکی مورد استفاده در صنعت، پزشکی و چشم پزشکی مانند لنزومتر، چارت پروژکتور،
رفراکتومتر، میکروسکوپ اتاق عمل، فورمیرورutlypfkf
• طراحی و ساخت شعله بین فرابنفش کوره
• طراحی و ساخت مجموعه عدسی کروی

 

download

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

optic4

 

 

تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲   نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱                                                                                                                         پست الکترونیکی: optic@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*