میکرومتر اپتیکی دیجیتال

میکرومتر اپتیکی دیجیتال

 

· ویژگی‌ها:

– اندازه‌گیری به روش اپتیکی و در نتیجه غیر تماسی قطعات (بدون تماسی فیزیکی با قطعه)

– قابلیت اندازه‌گیری و گزارش بلادرنگ ابعاد قطعات در خطوط تولید

– قابلیت اندازه‌گیری هر نوع قطعه (عدم وابستگی به جنس قطعات)

– دقت اندازه‌گیری قطعات در سیستم موجود ۴μm±

– بازه ابعاد قطعات قابل اندازه‌گیری (کمتر از ۱ تا ۳۰ mm)

· کاربردها:

– اندازه گیری قطر داخلی و خارجی اجسام

– اندازه گیری فاصله و پهنای پایه‌های IC

– اندازه گیری ضخامت فیبر نوری

– اندازه گیری ضخامت کابل های فلزی

– اندازه گیری ابعاد ورق

– کنترل ضخامت ورق

– اسکن قطعات خودرو

– شمارش اجسام عبوری سریع در خط

– تشکیل X و Y برای لیزرهای برش

· موارد قابل ارائه :

– تولید سفارشی

– طراحی مفهومی

– مطالعات امکان سنجی

– طراحی پایه

– طراحی تفضیلی

– نمونه سازی

– تدوین دانش فنی

– خدمات تحقیق و توسعه

– همکاری تحقیقاتی چند جانبه و دو جانبه

– طراحی تحقیق

– مشاور معتمد

پاسخ دهید

*