نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران با موضوع «روش های تربیت و جذب نیروی انسانی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)» ۱۲ دی ماه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود

دومین نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران در سال۱۳۹۷، با موضوع «روش های تربیت و جذب نیروی انسانی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)»، چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن آمفی تئاتر سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود.

 

پاسخ دهید

*