نوارها و فویل های آمورف

فرایند مذاب ریسی جهت تولید نوارها و فویل های آمورف و نانوبلوری با ضخامت ۱۰۰- ۲۰ میکرومتر و عرض
۲۰- ۵/۰ میلی متر

انجمادسریع-محصولات

گروه پژوهشی متالورژی
تلفن: ۲-۶۶۰۷۵۲۰۱ و ۶۶۰۷۵۱۹۸
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۰۰
Jahadsharif.met@jdsharif.ac.ir
met.jdsharif.ac.ir

 

 

 

پاسخ دهید

*