نوارها و فویل های آمورف

فرایند مذاب ریسی جهت تولید نوارها و فویل های آمورف و نانوبلوری با ضخامت ۱۰۰- ۲۰ میکرومتر و عرض
۲۰- ۵/۰ میلی مترانجمادسریع-محصولات

پاسخ دهید

*