واحد رانش (اینجکتور) دستگاه لوله مغزی سیار

اینجکتور هد اصلی ترین زیرمجموعه دستگاه لوله مغزی سیار است که وظیفه آن فراهم کردن نیروی کششی لازم جهت راندن و یا بیرون کشیدن لوله از چاه می باشد. اینجکتور هد شامل دو زنجیر حلقوی روبروی هم است که گریپرهای آن ها قابل تنظیم بوده و میزان کشش روی لوله را می توان بصورت دستی و اتوماتیک تنظیم نمود تا لوله در آن ها نلغزد یا در حالت برعکس باعث تغییر فرم لوله نگردند. در صورتی که اندازه لوله مورد استفاده تغییر کند،گریپرها با اندازه های متفاوت تنظیم می شوند. این زنجیره ها توسط دو چرخ دندانه دار که با نیروی هیدرولیک رانده می شوند به حرکت در می آیند.

برای آشنایی بیشتر با این محصول، روی پوستر با کیفیت آن در آدرس زیر کلیک نمایید.

Section Injector,

 

پاسخ دهید

*