واحد قرقره شلنگ های دستگاه لوله مغزی سیار

هوزریل وسیله ایست که جهت جمعآوری و ذخیره خطوط انتقال سیال هیدرولیک (شلنگها) در دستگاه لوله مغزی سیار مورد استفاده قرار میگیرد .این مجموعه متشکل از سه قرقره دوار است که قرقره اول وظیفه  معآوری خطوط انتقال توان به اینجکتور، قرقره دوم وظیفه جمعآوری خطوط سیگنالهای هیدرولیکی اینجکتور و قرقره سوم وظیفه جمع آوری خطوط توان BOP را بر عهده دارد.

برای دیدن پوستر با کیفیت روی عنوان زیر کلیک نمایید.

Coiled Tubing Unit Hose Reel Section

پاسخ دهید

*