حوزه پژوهش جهاد دانشگاهی

وظایف حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی:

• انجام تحقیقات توسعه‌ای ـ کاربردی

• ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تالیف، ترجمه و انتشار کتب و مقالات علمی

• پی‌گیری طرح‌های تحقیقاتی جهاددانشگاهی تا مرحله نیمه‌صنعتی و صنعتی

• ارائه خدمات علمی ـ فنی در زمینه‌های مختلف و مورد نیاز جامعه

• برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه

پاسخ دهید

*