چهارشنبه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود: همایش “فرصت ها و چالش های آموزش فنی و مهندسی – علوم پایه در جهاددانشگاهی”

توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و با همکاری پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود:
همایش “فرصت ها و چالش های آموزش فنی و مهندسی – علوم پایه در جهاددانشگاهی”

این همایش با هدف بررسی فرصت ها و چالش های آموزش های فنی – مهندسی در جهاددانشگاهی با محورهایی چون؛ نیازسنجی آموزشی و ارتباط با صنعت، آموزش های برگرفته از پژوهش، شیوه های نوین آموزشی، آموزش های بین الملل و برندسازی، ۱۴مهرماه سالجاری در سالن آمفی تاتر سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود.

از برنامه های همایش “فرصت ها و چالش های آموزش فنی مهندسی – علوم پایه در جهاددانشگاهی” می توان به سخنرانی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، ارایه گزارش مهندس میر علی اصغر زینالی دبیر علمی همایش، سخنرانی دکتر محسن قرنفلی معاون آموزشی جهاددانشگاهی با موضوع “اهمیت و ضرورت آموزش در فنی و مهندسی” اشاره کرد.

ارایه مقاله “آموزش های مبتنی بر پژوهش، مدل ها و روش ها (مطالعه موردی: جهاددانشگاهی) توسط مهندس پرهیزکار، “بررسی فرصت ها، چالش ها و تهدیدهای دوره های آموزشی برگرفته از پژوهش های کاربردی جهاددانشگاهی” (مطالعه موردی واحد علم و صنعت)توسط مهندس محسن ناطقی، “چالش های دکترای پژوهش محور در پژوهش و آموزش فنی و مهندسی جهاددانشگاهی” توسط دکتر مرتضی رحمانی، بررسی نقش آموزش و پژوهش در شرکت های دانش بنیان جهاددانشگاهی توسط عاطفه ذوالفقاریان، بررسی موانع پیاده سازی روش های یادگیری دانشجو محور در آموزش دوره های فنی و مهندسی دکتر کرامت الله اکبری، گیمیفیکیشن رویکردی نوین در آموزش و یادگیری فنی و مهندسی توسط مهندس حمید هاشمی، بخشی دیگر از برنامه های این همای می باشد.

از دیگر برنامه های این همایش می توان به بررسی راهبردهای سازماندهی و غنی سازی آموزش های علوم پایه به روش الکترونیکی توسط مهندس فاطمه مهدوی، نقش جهاددانشگاهی در سرعت دهی به تحقیقات علمی و دسترسی به استراتژی ها و آموزش بین المللی با کیفیت بالاتر توسط مهندس ابراهیم نبیونی، ارزیابی وضعیت برند سازی آموزش های تخصصی کوتاه مدت حوزه فنی مهندسی جهاددانشگاهی توسط دکتر محمد کمیلی و ارایه جمع بندی و بیانیه نهایی همایش توسط دکتر حسین کلانتری خلیل آباد(مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزش) و اختتامیه اشاره کرد.

پاسخ دهید

*