چهار آینه (Four Mirror)

چهار آینه (Four Mirror )

· کاربرد:hs25wwwm

– وسیله ای برای معاینه و مشاهده زوایای مختلف شبکیه چشم

· بخشهای مختلف چهار آینه:

– یک عدسی مقعر با شعاع انحناء ۷٫۶ میلیمتر(معادل ، شعاع انحناء تقریبی قرنیه)

– چهار آینه با زوایای ۶۲، ۶۷، ۷۶ و ۸۰ درجه (برای معاینه و بررسی زوایای مختلف قسمت داخلی چشم)

· موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*