ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو

نمونه-عکس-اسلایدر

انجام همزمان چهار نوع جابجایی و دوران در جهات مختلف،

چرخش سیلندر خودرو در دو جهت در اندازه های ۹۰ و ۱۸۰ درجه

در کمترین فضای ممکن و با سرعتی بسیار بالا

کاربرد در صنایع خودروسازی و امکان سفارشی سازی آن برای صنایع مختلف

پاسخ دهید

*