ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو

انجام همزمان چهار نوع جابجایی و دوران در جهات مختلف،
چرخش سیلندر خودرو در دو جهت در اندازه های ۹۰ و ۱۸۰ درجه
در کمترین فضای ممکن و با سرعتی بسیار بالا

کاربرد در صنایع خودروسازی  و امکان  سفارشی سازی آن  برای صنایع مختلف

 

گروه پژوهشی مهندسی ساخت

تلفن و نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱

پست الکترونیکی: sakht@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*