برگزاری کارگاه «طبقه بندی و کدگذاری پسماندهای صنعتی و ویژه»

برگزاری کارگاه «طبقه بندی و کدگذاری پسماندهای صنعتی و ویژه» در جهادشریف

اولین دوره «حدود تشخیص و طبقه بندی و کدگذاری پسماندهای صنعتی و ویژه» به همت گروه  مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی  مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در این کارگاه تخصصی مباحثی از قبیل آشنایی با انواع پسماندهای صنعتی و روش­های شناسه گذاری براساس دستورالعمل های EPA  و EWC  ارائه شد.

همچنین، در این گروه آموزشی ، دوره هایی همچون؛ پیاده سازی شبکه عصبی در محیط زیست، ISO 31000، HSE و پرورش و تکثیر زالو برنامه ریزی شده است و هم اکنون در حال برگزاری است.

پاسخ دهید

*