خدمات مجموعه آزمایشگاه های این سازمان

 

این سازمان با توجه به در اختیار داشتن آزمایشگاه های متعدد،در زمینه های متنوعی فعالیت می نماید.

این فعالیت ها در قالب ۷ آزمایشگاه تخصصی آنالیز مواد، اپتیک، لایه نشانی، میکروالکترونیک، اندازه گیری ابعادی، سامانه های الکترونیکی هوشمند و آزمایشگاه تجهیزات آبیاری و آبرسانی انجام می شود.

با کلیک بر روی عناوین زیر با خدمات آزمایشگاه های ما آشنا شوید:

آزمایشگاه تخصصی متالورژی

آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک

آزمایشگاه میکروالکترونیک

آزمایشگاه اندازه گیری ابعادی

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند

آزمایشگاه فناوری و تجهیزات آب و آبیاری(فناب)

 

یک نظر

پاسخ دهید

*