تامین مواد و قطعات

تامین انواع مواد شیمیایی از قبیل:
فوتورزیست منفی SU-8
PDMS
فوتورزیست مثبت S1813

ویفرهای سیلیکون نوع n و p ( در ابعاد سفارشی)
ویفرهای سیلیکونی به همراه اکسید ( در ابعاد سفارشی)
زیرلایه آلومینا ( در ابعاد سفارشی)

فروش انواع تارگت های اسپاترینگ

انواع کانکتورهای تراشه های میکروفلوئیدیکی

پاسخ دهید

*