دعوت برای بازدید از غرفه ی مرکز میکروالکترونیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در دومین همایش ملی میکروفلوییدیک و کاربردهای آن در دانشگاه صنعتی شریف

دعوت از علاقمندان گرامی جهت حضور در دومین کنفرانس میکروفلوییدیک ۱۰-۱۱ اسفند در دانشگاه صنعتی شریف

غرفه ی مرکز میکروالکترونیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
channel: @jdsharif_micro
admin: @jd_micro

 

 

پاسخ دهید

*