ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه ۲۷ آبان برگزار می شود

با همکاری معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود:

ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه

 

 

پاسخ دهید

*