فراخوان «سومین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود»

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می کند

فراخوان «سومین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود»

مهلت ارسال آثار: اول اسفند ۹۷
جوایز:
بخش آزاد:
نفر اول ۴۰ میلیون ریال، تندیس جایزه و لوح یادبود

نفر دوم ۳۰ میلیون ریال به همراه لوح یادبود
نفر سوم ۲۰ میلیون ریال به همراه لوح یادبود
به نفرات چهارم تا هفتم جوایزی اهدا خواهد شد.

بخش ویژه (زاینده رود):
۳۰ میلیون ریال به همراه لوح یادبود

بخش داستان کوتاه کوتاه:
۱۰ میلیون ریال به همراه لوح یادبود

بخش داستان های دانشجویان ایرانی خارج از کشور:
۱۰ میلیون ریال به همراه لوح یادبود

ثبت نام :Reg.jdisf.ac.ir

 

 

پاسخ دهید

*