دعوت به همکاری سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برای جذب نیروی برنامه نویس

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف جهت مکانیزه نمودن فرایندهای سازمانی خود به همکاری یک نیروی برنامه‌نویس باقابلیت‌های زیر نیاز دارد.

 

  • تسلط به زبان برنامه‌نویسی PHP،

  • تسلط به بانک‌های اطلاعاتی MsSQL Server و MySQL،

  • آشنایی با مفاهیم فرایند گرایی،

  • حداقل دو سال تجربه برنامه‌نویسی،

  • آشنایی با نرم‌افزارهای BPMS مزیت محسوب می‌گردد.

متقاضیان گرامی می توانند رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند.

ierg@jdsharif.ac.ir

 

 

پاسخ دهید

*