جذب نیروی امریه سربازی در مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برای اجرای پروژه های خودنیاز به جذب نیروی امریه در رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دارد.

متقاضیان گرامی می توانند رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند.

پاسخ دهید

*