آغاز ثبت نام دوره پاییز ۱۳۹۵/ تقویم آموزشی دوره ها...

ثبت نام دوره های پاییز ۱۳۹۵ مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف با بهره مندی از شبکه اساتید متخصص و خبره در گروه های آموزشی مختلف آغاز گردید. دوره های [...]