کتاب مهندسی آکوستیک (و کاربردهای آن در مهندسی ساخت...

در این کتاب که توسط دکتر داود یونسیان استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، رییس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و مشاور پروژه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تالیف شده [...]