دعوت به همکاری

مرکز اتوماسیون و مکاترونیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف نیاز به همکاری تعدادی نیرو با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد با تخصص های زیر دارد: ۱ – مسلط به کنترل و PLC ۲- مسلط به ابزار دقیق و HMI ۳- مسلط به برنامه نویسی C علاقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال […]

سامانه اتوماسیون ردیابی اموال (سارا)

  • ثبت و اعلام مشخصات دارایی به عنوان عنصر اصلی و تخصیص شناسه منحصر به فرد به آن • ثبت شناسههای رادیویی به منظور تخصیص به دارایی های ثبت شده در سامانه • ثبت و اعلام مشخصات رده سازمانی بهرهبردار دارایی بر اساس ساختار سازمانی تعریف شده • ثبت و اعلام مکان استقرار دارایی بر […]

گروه اتوماسیون

محورهای فعالیت • تدوین دانش فنی سیستم های کنترل و ابزار دقیق • پژوهش کاربردی سامانه های اندازه گیری دقیق • طراحی و ساخت سیستم های کنترل ویژه • طراحی و توسعه نرم افزارهای کنترل صنعتی   سوابق و تجربیات  • طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری اندازه گیری ابعادی • طراحی و ساخت ماژول های […]

مرکز اتوماسیون و مکاترونیک

محورهای فعالیت • طراحی و ساخت سامانه های آزمون ادوات دوار • طراحی و ساخت تجهیزات لوله مغزی سیار • طراحی و راه اندازی خطوط تولید صنعتی • طراحی و ساخت ربات های ویژه • طراحی و ساخت ابزارهای حفاری جهت دار  سوابق و تجربیات • طراحی و ساخت تجهیزات لوله مغزی سیار • طراحی […]

حوزه فعالیت

به طور کلی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در ۸ حوزه اتوماسیون و مکاترونیک، فناوری اطلاعات، اندازه گیری و ابزار دقیق، توسعه تکنولوژی صنعتی، مواد، خدمات آزمایشگاهی، فعالیت های آموزشی و فرهنگی فعالیت می نماید. حوزه اتوماسیون و مکاترونیک زمینۀ فعالیت: طراحی و ساخت سیستم ها، زیرسیستم ها و تجهیزات، طراحی و ساخت قطعات پیچیده مورد […]