فراخوان «سومین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتا...

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می کند فراخوان «سومین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود» مهلت ارسال آثار: اول اسفند ۹۷ [...]