گروه فناوری اطلاعات

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات حوزه فناوری اطلاعات جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه ارائه خدمات مدیریت طرح پروژه های کلان فناوری اطلاعات، طراحی و اجرای سامانه های ردیابی رادیویی، ارائه خدمات مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و پیاده سازی سامانه های مدیریت مستندات الکترونیکی فعالیت می کند. مستندسازی و سامانه های جامع اطلاعاتی • طراحی […]