طراحی و ساخت سیستم های لایه نشانی در خلأ بالا و تجهیزات جانبی سفارشی آن

گروه پژوهشی و مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا ی این سازمان در زمینه ی طراحی و ساخت سیستم های لایه نشانی در خلأ بالا و تجهیزات جانبی سفارشی آن شامل سیستم لایه نشانی تبخیر در خلأ بالا با منبع پرتو الکترونی (مدلهای ETS وEDS)، سیستم لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ در خلأ بالا (مدل MSS)، سیستم لایه نشانی […]

سیستم لایه نشانی تحت خلأ

• سیستم لایه نشانی تبخیر با پرتو الکترونی مدل های (ETS و EDS) • سیستم لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS) • سیستم لایه‌نشانی با لیزر پالسی مدل های (LTS) • سیستم ذوب ریسی درخلأ (Melt Spinner) • منبع تبخیر پرتوالکترونی، کاتدمگنترون اسپاترینگ • ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری • فیدتروی الکتریکیف • گرمکن های تابشی • […]

قرارداد فروش سیستم لایه نشانی در خلأبالا با دانشگاه تهران منعقد شد

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف قرارداد فروش یک سیستم لایه نشانی در خلأبالا مجهز به DC & RFمگنترون اسپاترینگ ( مدل ۱۶۰- MSS) را با دانشکده برق دانشگاه تهران منعقد کرد. مطابق قرارداد، این سیستم مجهز به پمپ های توربومولکولار و روتاری به همراه کاتد مگنترون اسپاترینگ، منابع تغذیهDC&RF ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری، نگهدارنده نمونه ها […]

گروه پژوهشی فناوری خلأ

  محورهای فعالیت: طراحی تجهیزات و زیرسیستم های لایه نشانی و لایه برداری طراحی چشمه های پلاسما و چشمه های پرتو ذرات باردار تحقیق و توسعه برای تولید و بومی سازی فناوری های کاربردی خلأ و پلاسما طراحی و ساخت سیستم های لایه نشانی در خلأ بالا و تجهیزات جانبی سفارشی شامل :   سیستم […]

مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا

محورهای فعالیت: طراحی و ساخت سیستم های لایه نشانی در خلأ بالا و تجهیزات جانبی سفارشی شامل : سیستم ها سیستم لایه نشانی تبخیر در خلأ بالا با منبع پرتو الکترونی مدل های ETS وEDS سیستم لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ در خلأ بالا مدل MSS سیستم لایه نشانی با لیزر پالسی مدل LTS سیستم ذوب ریسی در خلأ (Melt Spinner) […]