دانشگاه صنعتی شریف و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شری...

به منظور هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی دانشگاه و جهاددانشگاهی صنعتی شریف جهت ارائه خدمات علمی به جامعه، تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد منعقد [...]

شرکت پایانه های نفتی ایران و سازمان جهاددانشگاهی ص...

بر اساس این قرارداد، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه ی بومی سازی سیستم های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر سامانه های میترینگ با شرکت پایانه های نفتی ایران همکاری می کند. [...]