دوره آموزشی تخصصی مبانی بازاریابی و تکنیکهای بازار...

به منظور شناخت نیاز جامعه و بازار هدف و استفاده از ابزارها و تکنیکهای بازاریابی برای معرفی توانمندیها، دوره “مبانی بازاریابی و تکنیکهای بازاریابی دیجیتال” به همت معاونت آموزش سازمان [...]

پنجاه و ششمین دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ...

مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاه صنعتی شریف، پنجاه و ششمین دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی را بر طبق سرفصل های زیر برگزار می کند. -کلیات متره [...]