به مناسبت هفته دفاع مقدس/دکتر تاروردی گفت: از رمزگ...

گروه جهاد و حماسه ــ رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با بازگویی حال و هوای جنگ تحمیلی به ویژه در عرصه علمی گفت: بسیاری از جهادگران دانشگاهی [...]