ارتباطات خودرویی، راهکاری برای سلامت و امنیت جانی...

دلیل اصلی استفاده از فناوری ارتباطات خودرویی، قابلیت بلامنازع این فناوری برای افزایش ایمنی و جلوگیری از تصادفات خودرویی است که فناوری ارتباطات سلولی (حتی در نسل پنجم آن که [...]

هر هفته معادل چند ATR در تصادفات رانندگی کشته می‌ش...

با یک حساب سرانگشتی اگر تعداد کشته‌­های حوادث و تصادفات خودرویی را در کشور ۱۵ هزار نفر در سال بدانیم، که یک عدد حداقلی است، به این نتیجه می ‌رسیم [...]