«دوره های معرفت افزایی اساتید و اعضاء هیات علمی» توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی و با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می شود

پژوهشکده توسعه تکنولوژی با دریافت مجوز برگزاری دوره های معرفت افزایی از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، این دوره ها را برای اساتید و اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی و دانشگاه های همکار برگزار می کند. اولین دوره با عنوان “اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۳” در تاریخ ۲۷ و ۳۰ خردادماه سالجاری […]