دعوت به همکاری...

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند در نظر دارد از میان فارغ التحصیلان مدارج کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی برق در گرایش های مخابرات و الکترونیک و ترجیحاً آشنا [...]