نمایش گوشه ای از کارنامه درخشان جهاددانشگاهی در دو...

در گردهمایی ایثار و در حضور مسئولان کشوری و لشگری صورت می پذیرد؛ نمایش گوشه ای از کارنامه درخشان جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس در نمایشگاه جانبی گردهمایی ایثار که [...]