فراخوان جذب مدرس

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به منظور شناسایی و تامین مدرسان دوره های آموزشی (سازمانی) از میان اساتید متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه مند جهت تدریس دروس عمومی و تخصصی در زمینه های مورد نیاز از جمله زمینه های مالی و سرمایه گذاری، حسابداری، توسعه بازار، تبلیغات، فنی و مهندسی، طراحی و پژوهش مهندسی، مالکیت فکری، مدیریت […]

دوره های آموزشی

مرکز پدافندغیرعامل دانشگاه صنعتی شریف در راستای گسترش دانش تخصصی در زمینه پدافند غیرعامل با بکارگیری اساتید مجرب اقدام به برگزاری دورههای عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل در زمینه های مختلف مینماید. این مرکز توانایی برگزاری دورههای زیر را در بالاترین سطح علمی و عملی داراست. نیاز کشور به نیروهای متخصص در مسایل مربوط به […]