برنامه ها و سیاست های کلان سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در سال ۱۳۹۷ در جلسه ی مشترک شورای هماهنگی و مدیران سازمان ارائه شد

در این جلسه که با حضور رئیس و معاونان و مدیران سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دوشنبه ۱۷اردیبهشت ماه برگزار شد، پس از ارائه گزارش کلی وضعیت مالی سازمان در سال ۹۶ شامل دریافتی های کارفرمایی مراکز، گروه ها، آموزش و ستاد و … حجم ریالی تعهدات کارفرمایی در دست اجرای مراکز و گروه‏ ها […]

سیاست و خط مشی

تحصیلات تکمیلی • سیاست و خط مشی مروری بر کارنامه آموزش عالی در اقصی نقاط دنیا و در طول حیات نهادهای آموزشی اعم از دانشگاهها و موسسات و نهادهای آموزشی دیگر نشان می دهد که تحصیلات تکمیلی پژوهش محور الگوی بسیار رایج و تأثیرگذار در تربیت پژوهشگران و محققان برجسته در تمامی حوزه‌های تولید علم […]