سیستم  لوله مغزی سیار

جابجایی سیال ستون چاه به منظور زنده‌سازی ویا کشتن چاه، مته کاری و حفاری درون چاهی، رفع موانع و شستشوی درون چاهی بوسیله حلال‌های مناسب، تزریق سیمان به چاه‌های تعمیراتی برای پیشگیری از نشتی گاز یا آب، انتقال انواع محلول‌ها به اعماق چاه، انتقال ابزار به اعماق چاه برای انواع عملیات احیا، تعمیرات و اندازه […]

سیستم اپتیکی میکروسکوپ اتاق عمل (MOPR)

سیستم اپتیکی میکروسکوپ اتاق عمل (MOPR) کاربرد سیستم: – میکروسکوپ موردنظر از نوع میکروسکوپ جراحی بوده و به ویژه در جراحی چشم مورد استفاده قرار می گیرد. بخش‌های مختلف اپتیکی میکروسکوپ: سیستم شیئی ( F= 175mm) سیستم رله سیستم زوم دارای سه مرحله بزرگنمائی ۱٫۶X، ۱ X، ۰٫۶X که میدان دید بر روی سه درشتنمایی […]

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور • کاربرد: سیستم – سنجش میزان دید و بررسی دید دو چشمی – اندازه‌گیری حدت (تیزبینی) بینایی • مزیت عمده این سیستم‌ها: – توانایی در گردآوری تعداد زیادی چارت در یک واحد فشرده – بیان حدت چارت آزمایش معمولاً بصورت کسر اسنلن – در این دستگاه، اپتوتایپهای اصلی، حروف اسنلن […]

سیستم ضبط و مدیریت تصاویر

سیستم ضبط و مدیریت تصاویر نسخه محلی این نرم افزار (Local Version) با نام تجاری “نرم افزار ضبط و مدیریت تصاویر دوربین‌های نظارتی، حفاظتی و امنیتی، آنالوگ و تحت شبکه ” عرضه شده است که برای سازمانهای کوچک، خود به تنهایی پاسخ‌گو است. در سازمان‌های بزرگ‌تر که گستره پهناور جغرافیایی دارند و یا متمایل به […]