ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو

انجام همزمان چهار نوع جابجایی و دوران در جهات مختلف، چرخش سیلندر خودرو در دو جهت در اندازه های ۹۰ و ۱۸۰ درجه در کمترین فضای ممکن و با سرعتی بسیار بالا کاربرد در صنایع خودروسازی و امکان سفارشی سازی آن برای صنایع مختلف   گروه پژوهشی مهندسی ساخت تماس: ۶۶۰۷۵۶۲۷