شرکت پایانه های نفتی ایران و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف قرارداد همکاری امضا کردند

بر اساس این قرارداد، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه ی بومی سازی سیستم های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر سامانه های میترینگ با شرکت پایانه های نفتی ایران همکاری می کند. معاون پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به نتایج اجرای این طرح اظهار داشت:: اندازه گیری مقدار بارگیری و یا تخلیه سیالات نفتی و […]