بازدید مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از ساز...

در راستای تفاهم نامه همکاری فیمابین شرکت صنایع هواپیمایی ایران و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و به منظور توسعه روابط همکاری، دکتر رضا ایزدی مدیر عامل، مهندس دهقانی پور معاون [...]

راهنمای انتخاب شعله‌بین (آشکارساز شعله)...

مقدمه صنایع مرتبط با تولید، نگهداری، حمل‌ونقل و استفاده گسترده مواد اشتعال‌پذیر (همانند صنعت نفت، گاز، برق) به‌شدت نیازمند سامانه‌های تشخیص شعله و مقابله سریع با خطرات ناشی از آن [...]

دوره های آموزشی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران...

چهار عنوان دوره آموزشی عمومی و مدیریتی از سوی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی شریف در مراکز مناطق خوزستان، مرکزی، شمالغرب و ری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برگزار شد. [...]