امضاء قرارداد بین شرکت پایانه های نفتی ایران و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران با امضاء قراردادی، طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی کنترلر دستگاه نمونه گیر خودکار پایانه های نفتی شمال و عسلویه را به سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف واگذار کرد. همزمان با هفته پژوهش، یکشنبه سوم دی ماه، در نشستی با حضور مهندس موسوی مدیر عامل و چند تن […]