تست

دستگاه فلوکامپیوتر

• مجموعه یکپارچه کامپیوتری جهت محاسبه و نمایش پیوسته مقدار و حجم محصولات خروجی متشکل از ۸ کارت الکترونیکی شامل: کارت CPU-MVME، کارت Transition Module، کارت IP-BP، کارت IP-SANA، کارت IP-CIO، کارت IP-IMC، کارت SCC08 و کارت SPB420 • پایش و نمایش دما، فشار، غلظت، کنترل حلقه پروسه و چاپ گزارش • دارای ورودی‌ها و خروجی‌های […]