محصولات

محصولات این سازمان شامل سیستم  لوله مغزی سیار، ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره، سامانه آزمون ادوات دوار، ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو، سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی (CVT)، استند حمل موتور (پالت)، شیرهای کنترلی ویژه، دستگاه کامپیوتری اندازه گیری دقیق ابعادی، سرویس بهداشتی پیش ساخته(مداربسته)، سیستم لایه نشانی تحت خلأ، دستگاه فلوکامپیوتر، نوارها و فویل های آمورف، ژیروسکوپ فیبر نوری، میکرومتر اپتیکی دیجیتال، آشکارساز فرابنفش شعله در […]