حضور  ۳ مرکز از سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در...

مرکز خدمات تخصصی و گروه پژوهشی خلأ ، مرکز اپتیک و مرکز و آزمایشگاه میکرو الکترونیک و میکرو لیتوگرافی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی [...]

تمیزکاری قطعات اپتیکی...

پس از خرید قطعات اپتیکی، مراقبت‌های لازم می‌تواند عمر مفید قطعه را افزایش دهد و ثبات کیفیت آن را تضمین کند. روش درست تمیزکاری و مواد تمیزکنندۀ مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از روش‌های نادرست و مواد نامرغوب می‌تواند باعث خرابی سطح پولیش‌شده قطعات و یا باعث ازبین‌رفتن پوشش روی آن‌ها شود که در نتیجه، عملکرد آن‌ها را در اکثر کاربردها با مشکل مواجه می‌سازد.

جذب نیروی امریه در گروه پژوهشی مواد سازمان جهاد دا...

گروه پژوهشی مهندسی مواد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از میان فارغ التحصیلان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد  رشته مهندسی مواد گرایش حفاظت و خوردگی نیروی تمام وقت جذب می نماید. متقاضیان گرامی [...]

چاپ مقاله‌ی اعضای گروه پژوهشی خلأ سازمان جهاددانشگ...

این مقاله با عنوان Study of the microstructure and surface morphology of silver nanolayers obtained by ion-beam deposition «بررسی ریزساختار و مورفولوژی سطحی نانولوله‌های نقره به دست آمده از رسوب [...]