مرکز خدمات تخصصی هوا فضا...

محورهای فعالیت • امکان‌سنجی، طراحی مقدماتی، اولیه و تفصیلی محصولات هوایی • جمع‌آوری اطلاعات، تشکیل و تحلیل پایگاه داده‌های محصولات هوایی • طراحی و تحلیل آیرودینامیکی • طراحی و تحلیل سازه [...]