میکرولیتوگرافی...

میکروالکترونیک (از قبیل ساخت انواع سنسور ها، دیود شاتک، ریز مقاومت ها و ...) آپتوالکترونیک و اپتیک (از قبیل ساخت انکودر، پین هول، توری، شکاف، موجبرها و ...) MEMS و BioMEMS (از قبیل ساخت SAW Filter ، شتابسنج، بیوسنسورها و ...) طراحی و ساخت ماسک کرومی با دقت ۱ میکرون ساخت مدارات مجتمع مایکروویو بر روی بستر های سرامیکی تولید انواع الکترودهای شانه ای