مجوز انجام آزمون های استاندارد ایمنی تجهیزات فناور...

مدیر مرکز خدمات تخصصی پدافند غیرعامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف: با توسعه و ارتقاء کیفیت فعالیتها و دریافت مجوزهای لازم، زمینه تحقق برنامه ی این مرکز برای تبدیل شدن [...]