ژیروسکوپ فیبر نوری با دقت ۱۰ درجه بر ساعت...

ژیروسکوپ فیبر نوری با دقت ۱۰ درجه بر ساعت حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری برای اندازه‌گیری چرخش‌های بسیار دقیق و تعیین جهت چرخش مورد استفاده قرار می‌گیرد. حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری [...]