برگزاری دوره آموزشی مدیریت کسب و کار تجاری عینک در...

  اولین دوره مدیریت کسب و کارهای تجاری عینک، ۱۶ شهریور ماه با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره و پیشکسوتان این صنف در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار [...]

برگزاری نشست هم اندیشی رمزارزها، امنیت و آینده کسب...

اولین نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران در سال ۱۳۹۷ با موضوع «رمزارزها، امنیت و آینده کسب و کار»، چهارشنبه ۵ اردیبهشت در محل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار [...]