سی و یکمین دوره عالی کارشناس کنترل پروژه برگزار می...

مرکز آموزش‌های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، سی و یکمین دوره عالی کارشناس کنترل پروژه را برگزار می‌کند. این دوره‌ با هدف تربیت کارشناس جهت اشتغال در بخش‌های برنامه‌ریزی [...]